Language: 简体中文 English
Home > Committee > Technical Committee

Chairman

Liqun Zhang         Xianghong Cao

Vice Chairman

Liangqing Ma          Ming Tian          Chuansheng Wang          Baochun Guo          Aimin Liang

Member

Jiling Bu

Youshan Wang

Danling Wang

Xiaorong Wang

Mengjiao Wang

Qinghong Fang

Dang Lu

Chenxi Bai

Nanying Ning

Yintao Wei

Yi Zhuang

Li Liu

Jun Liu

Yehai Yan

Zhengtao Su

Mingxin Du

Yang Li

Wei Li

Dawei Li

Bogeng Li

Liangbin Li

Yanguo Li

Xiaoniu Yang

Weimin Yang

Yixian Wu

Jinrong Wu

Yihu Song

Ming Zhang

Yong Zhang

Xuequan Zhang

Jianming Zhang

Qiuyu Zhang

Zhongren Chen

Changle Chen

Xuemei Chen

Chuanjian Zhou

Yunfeng Zhao

Shugao Zhao

Hongxing Gui

Qingxiu Jia

Demin Jia

Lin Xu

Guangsu Huang

Guangbi Gong

Mingqiu Zhang

Yurong Liang

Yingfeng Tu

Zheng Peng

Lingbo Dong

Shuangquan Liao

Jiajia Xue