Language: 简体中文 English
Home > Committee > International Technical Advisory Board


Anil K. Bhowmick

Baochun Guo

   Christopher G. Robertson

     Ghirga Paolo


Guohua Hu

Jacobus W.M. Noordermeer

   James JC Busfield

     Juan Ramon Salinas


Jun Liu

Ken Nakajima

   Krisda Suchiva

     Kuo-chih Hua


Liqun Zhang

Matthew Thornton

   Maurizio Galimberti

     Michael Clayton 


Mengjiao Wang

 

Sabu Thomas

   Seiichi Kawahara

     Thomas Hanel 


Toshio Nishi

Ulrich Giese

   Walter H. Waddell                                

      Wencai Wang


Xianghong CaoXiaorong Wang


     Yuri M. Lvov