Language: 简体中文 English
Home > Committee > Presidium

Chairman

Liqun Zhang

Co-Chairman

Xiangchen Fang     Shaopin Yang     Fang Zhang    

Executive Chairman

Gaoping Li

Vice Chairman

Yilun Ai       Demin Jia       Wenying Xu     Aimin Liang